Børn er umiddelbare, fantasifulde, nysgerrige, lærelystne og tillidsfulde – hvis vi værner om det og giver dem plads til at være det.

Fundamentet for at kunne udvikle sig, er en tryg tilknytning, en base, at spejle sig i og søge hen til, når usikkerheden melder sig.

Børns selvværd styrkes gennem anerkendelse af personlige kvaliteter hos barnet – f.eks. at opleve venskab og hjælpsomhed, at mærke omverdenen vil dem det godt, at gøre gode ting for hinanden og at opleve udvikling. Vigtigst af alt, tror jeg på, at vores børns selvværd udvikles når de oplever at blive “set”.

Børn har brug for tæt fysisk nærvær – som f.eks. øjenkontakt, kram, at læse en bog sammen, sidde på skød, blive båret, holde i hånd.

I Smørhullet siger jeg sjældent nej. Som udgangspunkt må man det meste. Jeg går ikke så meget op i om kanterne på rugbrødet bliver spist, om ostehapsen ryger ned først eller om man hopper lidt i sofaen. Jeg går til gengæld op i, at vi er gode med hinanden og udvikler os, mens vi har det sjovt.